Giỏ hàng

Tư vấn lập hồ sơ môi trường

Tất cả
# Khách Hàng Tên Công Trình Địa Điểm Thực Hiện Năm
1 Công ty TNHH Đầu tư Hạo Phương Đại Ninh LẬP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG Dự án Trại sản xuất tôm giống Hạo Phương Đại Ninh – Ninh Thuận Thôn Hoà Thạnh, xã An Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận 2022
2 Công ty TNHH Thương mại dịch vụ và du lịch Như Mai Ninh Thuận LẬP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG Dự án Khách sạn SOJO và Thương mại dịch vụ và văn phòng Ninh Thuận Phường Mỹ Hải, tp. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận 2022
3 Công ty TNHH MTV Thuỷ sản Mỹ Việt LẬP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG Dự án Nuôi Tôm CPNT1 – Mỹ Việt 1 Thôn Hoà Thạnh, xã An Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận 2022
4 Công ty TNHH MTV Thuỷ sản Mỹ Việt LẬP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG Dự án Nuôi Tôm CPNT1 – Mỹ Việt 2 Thôn Hoà Thạnh, xã An Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận 2022
5 Công ty Cổ phần Xây dựng Ninh Thuận LẬP GIÁY PHÉP MÔI TRƯỜNG Dự án Nhà máy sản xuất Bê Tông Xã Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận. 2022
6 Công ty CP Cấp Nước Ninh Thuận LẬP ĐTM Dự án Cải tạo và Nâng cấp nhà máy Nước Tháp Chàm 52.000m3 ngày lên 120.000m3 ngày Phường Đô Vinh, Tp. Phan Rang – Tháp Chàm 2022
7 Công ty TNHH Ngọc Trang Seafood, Cảng Cà Ná mở rộng, thôn Lạc Nghiệp, xã Cà Ná, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận LẬP ĐTM CHO DỰ ÁN: NHÀ MÁY CHẾ BIẾN NƯỚC MẮM NGỌC TRANG SEAFOOD Cảng Cà Ná mở rộng, thôn Lạc Nghiệp, xã Cà Ná, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận 2021
8 Tỉnh Ninh Thuận LẬP ĐTM CHO DỰ ÁN THÀNH PHẦN 1: ĐƯỜNG TỪ ĐÈO KHÁNH NHƠN ĐẾN QUỐC LỘ 1 THUỘC DỰ ÁN ĐƯỜNG VÀNH ĐAI PHÍA BẮC TỈNH NINH THUẬN (ĐOẠN TỪ ĐÈO KHÁNH NHƠN ĐẾN QUỐC LỘ 27). Huyện Thuận Bắc, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận 2021
9 Tỉnh Ninh Thuận LẬP ĐTM CHO DỰ ÁN THÀNH PHẦN 1: ĐƯỜNG TỪ THỊ TRẤN TÂN SƠN ĐẾN XÃ MA NỚI, HUYỆN NINH SƠN, TỈNH NINH THUẬN THUỘC DỰ ÁN ĐƯỜNG NỐI TỪ THỊ TRẤN TÂN SƠN, HUYỆN NINH SƠN, TỈNH NINH THUẬN ĐI NGÃ TƯ TÀ NĂNG, HUYỆN ĐỨC TRỌNG TỈNH LÂM ĐỒNG Huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận 2021
10 Tỉnh Ninh Thuận LẬP ĐTM CHO DỰ ÁN THÀNH PHẦN 2: ĐƯỜNG TỪ XÃ MA NỚI, HUYỆN NINH SƠN, TỈNH NINH THUẬN ĐẾN NGÃ TƯ TÀ NĂNG, HUYỆN ĐỨC TRỌNG TỈNH LÂM ĐỒNG Huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận và huyện Đức Trọng tỉnh Lâm Đồng 2021
11 Tỉnh Ninh Thuận LẬP KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG DỰ ÁN ĐƯỜNG VĂN LÂM – SƠN HẢI. Huyện Thuận Nam và huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận. 2021
12 Tỉnh Ninh Thuận LẬP BÁO CÁO GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG DỰ ÁN THÀNH PHẦN 1: ĐƯỜNG TỪ THỊ TRẤN TÂN SƠN ĐẾN XÃ MA NỚI, HUYỆN NINH SƠN, TỈNH NINH THUẬN THUỘC DỰ ÁN ĐƯỜNG NỐI TỪ THỊ TRẤN TÂN SƠN, HUYỆN NINH SƠN, TỈNH NINH THUẬN ĐI NGÃ TƯ TÀ NĂNG, HUYỆN ĐỨC TRỌNG TỈNH LÂM ĐỒNG Huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận 2021
13 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành, Lô 09, dãy N2, đường 16 tháng 4, phường Mỹ Hải, Tp. Phan Rang – Tháp Chàm LẬP BÁO CÁO GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG DỰ ÁN THÀNH PHẦN 1: ĐƯỜNG TỪ THỊ TRẤN TÂN SƠN ĐẾN XÃ MA NỚI, HUYỆN NINH SƠN, TỈNH NINH THUẬN THUỘC DỰ ÁN ĐƯỜNG NỐI TỪ THỊ TRẤN TÂN SƠN, HUYỆN NINH SƠN, TỈNH NINH THUẬN ĐI NGÃ TƯ TÀ NĂNG, HUYỆN ĐỨC TRỌNG TỈNH LÂM ĐỒNG xã Phước Dinh, xã Phước Nam, huyện Thuận Nam và xã Phước Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận 2021
14 Công ty Cổ phần Công nghiệp Năng lượng Ninh Thuận, Số TN 49 đường Thống Nhất, phường Đạo Long, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận LẬP BÁO CÁO KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG DỰ ÁN NHÀ MÁY ĐIỆN MẶT TRỜI THIÊN TÂN 1.2 xã Phước Hà, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận 2021
15 Tỉnh Ninh Thuận LẬP BÁO CÁO GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG DỰ ÁN ĐƯỜNG VĂN LÂM – SƠN HẢI. Huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận 2021
16 Công ty Cổ phần Công nghiệp Năng lượng Ninh Thuận, Số TN 49 đường Thống Nhất, phường Đạo Long, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận LẬP BÁO CÁO KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG DỰ ÁN NHÀ MÁY ĐIỆN MẶT TRỜI THIÊN TÂN 1.3 Xã Phước Vinh, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận. 2021
17 Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Năng lượng Ninh Thuận, Số 39 Trần Quang Diệu, phường Thanh Sơn, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận LẬP BÁO CÁO KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG DỰ ÁN NHÀ MÁY ĐIỆN MẶT TRỜI THIÊN TÂN 1.4 Xã Phước Chiến, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận. 2021
18 Tỉnh Ninh Thuận LẬP KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ BỔ SUNG, HOÀN CHỈNH ĐOẠN ĐÊ BIỂN KHU VỰC NHƠN HẢI, XÃ NHƠN HẢI, HUYỆN NINH HẢI Xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận 2021
19 Công ty Cổ phần Xây dựng Ninh Thuận, Số 53 đường Nguyễn Văn Trỗi, phường Thanh Sơn, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận LẬP ĐTM CHO DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT BÊ TÔNG Xã Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận 2021
20 Tỉnh Ninh Thuận LẬP ĐTM CHO DỰ ÁN ĐƯỜNG NỐI TỪ CAO TỐC BẮC NAM VỚI QUỐC LỘ 1 VÀ CẢNG BIỂN TỔNG HỢP CÀ NÁ. Huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận 2021
21 Công ty TNHH Ngọc Trang Seafood, Cảng Cà Ná mở rộng, thôn Lạc Nghiệp, xã Cà Ná, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận. LẬP BÁO CÁO GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG DỰ ÁN NHÀ MÁY CHẾ BIẾN NƯỚC MẮM NGỌC TRANG SEAFOOD Cảng Cà Ná mở rộng, thôn Lạc Nghiệp, xã Cà Ná, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận. 2021
22 Công ty TNHH GVB LẬP ĐTM SƠ BỘ CHO DỰ ÁN NHÀ MÁY BÊ TÔNG RUNG ÉP VÀ CÁT NHÂN TẠO Xã Phước Trung, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận 2021
23 Công ty TNHH TM & XD Sơn Long Thuận LẬP ĐTM SƠ BỘ CHO DỰ ÁN KHU TỔ HỢP CHẾ BIẾN – SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐÈO CẬU Xã Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận 2021
24 Tỉnh Ninh Thuận LẬP ĐTM SƠ BỘ CHO DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ MỚI KHÁNH HẢI Thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận. 2021
25 Tỉnh Ninh Thuận LẬP ĐTM SƠ BỘ CHO DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ MỚI ĐẦM CÀ NÁ Xã Phước Diêm, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận 2021
26 Tỉnh Ninh Thuận LẬP ĐTM SƠ BỘ CHO DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ MỚI TÂY BẮC Phường Phước Mỹ và xã Thành Hải, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận 2021
27 Tỉnh Ninh Thuận LẬP KHBVMT Dự án Xây mới trường THPT Nguyễn Trãi Thành phố Phan Rang – Tháp Chàm Phường Mỹ Hương, Tp. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. 2021
28 Tỉnh Ninh Thuận BÁO CÁO GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG TRONG GIAI ĐOẠN THI CÔNG Dự án Xây mới trường THPT Nguyễn Trãi Thành phố Phan Rang – Tháp Chàm Phường Mỹ Hương, Tp. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. 2021
29 Tỉnh Ninh Thuận GIÁM SÁT GIAI ĐOẠN THI CÔNG XÂY DỰNG Dự án Bệnh Viện Y Dược Cổ Truyền Phường Văn Hải, Tp. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. 2021
30 Khu công nghệ cao, phường Tân Phú, Quận 9, Tp.HCM Lập giám sát môi trường dự án Khu phức hợp OneHub SaiGon (tòa nhà BP2) Lô C1-2, Đường D1, Khu công nghệ cao, phường Tân Phú, Quận 9, Tp.HCM 2020
1
Bạn cần hỗ trợ?